Úver na bývanie od BKS Bank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
2.7.2021
Finančná inštitúcia
BKS Bank
Názov produktu
Úver na bývanie
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 5 000 €
Maximálne LTV
80 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
150 €
Mimoriadná splátka
Každý rok, až do výšky 20 % zo zostatku úveru, mesiac pred každým výročím podpisu úverovej zmluvy bez poplatku.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie náklady, ktoré vznikli BKS Bank v súvislosti s predčasným splatením, maximálne 1 % z výšky istiny - splateného úveru.
Zmena zmluvných podmienok
170 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
170 €
Aktuálne podmienky
BKS Bank ponúka úrokové sadzby:
  • od 0,98 % p. a. pri 3-ročnej fixácii;
  • od 1,08 % p. a. pri 5-ročnej fixácii;
  • od 1,40 % p. a. pri 10-ročnej fixácii.
V ponuke má aj variabilnú úrokovú sadzbu viazanú na hodnotu 6M-EURIBOR, ktorú určuje podľa bonity klienta a zabezpečenia úveru.

Spracovateľský poplatok účtuje vo výške 150 EUR.

BKS Bank zabezpečí aj bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

Premium Konto poskytuje bez poplatku za vedenie, a to počas obdobia prvej fixácie úrokovej sadzby.
Poradíme vám