Úver na bývanie od BKS Bank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
4.9.2023
Finančná inštitúcia
BKS Bank
Názov produktu
Úver na bývanie
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 5 000 €
Maximálne LTV
80 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
200 €
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka úveru je bez poplatku raz mesačne, pričom kumulatívne nepresiahne výška mimoriadnej splátky, resp. mimoriadnych splátok 30 % istiny úveru na bývanie počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie náklady, ktoré vznikli BKS Bank v súvislosti s predčasným splatením, maximálne 1 % z výšky istiny - splateného úveru.
Zmena zmluvných podmienok
200 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
200 €
Aktuálne podmienky
BKS Bank ponúka úrokové sadzby:
  • od 4,50 % p. a. pri 3-ročnej fixácii;
  • od 4,50 % p. a. pri 5-ročnej fixácii;
  • od 4,50 % p. a. pri 7-ročnej fixácii.
V ponuke má aj variabilnú úrokovú sadzbu viazanú na hodnotu 6M-EURIBOR, ktorú určuje podľa bonity klienta a zabezpečenia úveru.

Spracovateľský poplatok účtuje vo výške 150 EUR.

BKS Bank zabezpečí aj bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom zabezpečenia úveru.

Premium Konto poskytuje banka bez poplatku za vedenie počas prvých 12 mesiacov.
Poradíme vám