Americká mHypotéka od mBank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
11.4.2023
Finančná inštitúcia
mBank
Názov produktu
mHypotéka bezúčelová
Účel použitia fin. prostriedkov
Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 7 000 € - do 160 000 €
Maximálne LTV
75 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 20 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
0 €
Čerpanie hypotéky
Prvé až tretie čerpanie hypotéky je bezplatné. Štvrtá a každá ďalšia tranža je spoplatnená sumou 20 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadne splátky až do výšky 20 % istiny úveru sú zadarmo, a to nielen mesiac pred dňom výročia uzatvorenia zmluvy, ale aj počas celých 12-tich mesiacov pred dňom výročia uzatvorenia zmluvy o hypotéke.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením hypotéky, max. 1 % z predčasne splatenej sumy hypotéky presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutej hypotéky.
Zmena zmluvných podmienok
170 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
170 €
Aktuálne podmienky
mBank poskytuje hypotéky bez spracovateľského poplatku.

Aktuálne úrokové sadzby pre jednotlivé fixácie sú nasledovné:
  • fix 1 od 5,19 % p. a.,
  • fix 3 od 4,94 % p. a.,
  • fix 5 od 4,74 % p. a.,
  • fix 7 od 4,74 % p. a.,
  • fix 10 od 4,74 % p. a.
Poradíme vám