Free Hypoúver od UniCredit Bank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
26.4.2024
Finančná inštitúcia
UniCredit Bank
Názov produktu
Free Hypoúver
Účel použitia fin. prostriedkov
Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 3 300 €
Maximálne LTV
70 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Štandardne 0,90 % z výšky poskytnutého hypoúveru. Minimálne 200 € a maximálne 1000 €.
Čerpanie hypotéky
Jednorázové vyčerpanie je bezplatné. Pri postupnom čerpaní je druhá a každá ďalšia tranža spoplatnená sumou 15 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku, ak je realizovaná v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) a celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
166 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
166 €
Aktuálne podmienky
V UniCredit Bank je možné získať najnižšie úrokové sadzby pri hypoúveroch do 80 % LTV a s poistením schopnosti splácať úver (CPI).

Úrokové sadzby bez CPI sú vyššie o 0,20 % p. a.
Pre hypoúvery pod sumu 40 000 EUR je prirážka k úrokovej sadzbe vo výške 1 % p. a.

Aktuálne benefity k hypoúverom UniCredit Bank
  • Bez poplatku za poskytnutie úveru pre všetky hypoúvery s poistením schopnosti splácať úver a do výšky 80 % LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia úveru).
  • Bez poplatku za poskytnutie úveru pri refinančných hypotékach.
Poradíme vám