Hypotéka na splatenie úverov od Prima banky

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
9.1.2024
Finančná inštitúcia
Prima banka
Názov produktu
Hypotéka na splatenie úverov
Účel použitia fin. prostriedkov
Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 5 000 €
Maximálne LTV
100 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 40
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Bez poplatku, ak bude hypotéka splácaná z účtu v Prima banke. Štandardný poplatok je 1 % z objemu hypotéky, minimálne 300 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku, ak je realizovaná v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) a celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak je hypotéka splatená mimo termínu výročia fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) celkovo presiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
Prima banka ponúka mimoriadnu úrokovú sadzbu pre každého klienta vo výške:
  • 4,00 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 3 roky;
  • 4,20 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 4 roky;
  • 4,30 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 5 rokov.

Klient môže získať 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie novej hypotéky, ak ju bude splácať z Osobného účtu vedenom v Prima banke. Štandardne banka účtuje spracovateľský poplatok 1,00 % z objemu úveru, minimálne 300 €.
Poradíme vám