mHypotéka - úver na bývanie od mBank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
25.10.2022
Finančná inštitúcia
mBank
Názov produktu
mHypotéka
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 7 000 € - do 500 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 40
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
0 €
Čerpanie hypotéky
Prvé až tretie čerpanie hypotéky je bezplatné. Štvrtá a každá ďalšia tranža je spoplatnená sumou 20 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadne splátky až do výšky 20 % istiny úveru sú zadarmo, a to nielen mesiac pred dňom výročia uzatvorenia zmluvy, ale aj počas celých 12-tich mesiacov pred dňom výročia uzatvorenia zmluvy o hypotéke.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady mBank spojené s predčasným splatením hypotéky, max. 1 % z predčasne splatenej sumy hypotéky presahujúcej 20 % celkovej istiny počas 12 mesiacov od výročia poskytnutej hypotéky.
Zmena zmluvných podmienok
170 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
170 €
Aktuálne podmienky
mBank poskytuje aktuálne úrokové sadzby:
  • 1-ročná fixácia od 4,94 % p. a.,
  • 3-ročná fixácia od 4,34 % p. a.,
  • 5-ročná fixácia od 4,14 % p. a.,
  • 7-ročná fixácia od 4,14 % p. a.,
  • 10-ročná fixácia od 4,24 % p. a.
Spracovanie žiadosti a čerpanie hypotéky je vo výške 0 EUR.

Priemerná doba schválenia od doručenia kompletnej zložky na centrálu je 24 hodín.

Bank poskytuje mHypotéku so splatnosťou až do 40 rokov.

Pri konsolidačnej mHypotéke može byť splatnosť úveru do 25 rokov.
Poradíme vám