Hypotéka bez prekážok bez dokladovania účelu od SLSP

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
1.6.2024
Finančná inštitúcia
Slovenská sporiteľňa
Názov produktu
Hypotéka bez prekážok bezúčelová
Účel použitia fin. prostriedkov
Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 7 000 €
Maximálne LTV
70 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálna výška poplatku za poskytnutie hypotéky je 400 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Taktiež je bez poplatku aj realizovanie mimoriadnej splátky raz mesačne cez Georgea, najmenej vo výške 50 EUR, avšak maximálne trojnásobok mesačnej splátky.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
149 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
149 €
Aktuálne podmienky
Banka v súčasnosti poskytuje akciovú výšku spracovateľského poplatku 400 € pre každého.

Štandardné úrokové sadzby:
  • fixácia na 1 rok od 5,69 % p. a.
  • fixácia na 3 roky od 5,29 % p. a.
  • fixácia na 5 rokov od 5,49 % p. a.
  • fixácia na 10 rokov od 6,09 % p. a.
  • fixácia na 15 rokov od 6,09 % p. a.
Banka ponúka objednanie znaleckého posudku k nehnuteľnosti v mene a na náklady klienta. 

Zvýhodnenú úrokovú sadzbu v rámci Programu Výhodný súčet je možné získať znížením štandardnej úrokovej sadzby:
  • o 0,50 % ak je v úverovej zmluve dohodnutý ako účet pre splácanie účet vedený v SLSP banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní;
  • o 0,20 % ak bude v úverovej zmluve dohodnuté poistenie úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
Zvýhodnenia možno získať jednotlivo alebo vo výške 0,70 %, ak budú v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splnené obidve podmienky.
Poradíme vám