Hypotéka bez prekážok bez dokladovania účelu od SLSP

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
1.3.2023
Finančná inštitúcia
Slovenská sporiteľňa
Názov produktu
Hypotéka bez prekážok bezúčelová
Účel použitia fin. prostriedkov
Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 7 000 €
Maximálne LTV
70 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálna výška poplatku za poskytnutie hypotéky je 300 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka až do výšky 20 % zo zostatku hypotéky, mesiac pred každým výročím podpisu úverovej zmluvy bez poplatku. Taktiež je bez poplatku mimoriadna splátka raz mesačne cez Georgea, najmenej 50 EUR a najviac trojnásobok mesačnej splátky.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
149 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
149 €
Aktuálne podmienky
Banka v súčasnosti poskytuje akciovú výšku spracovateľského poplatku 300 € pre každého.

Štandardné úrokové sadzby:
  • fixácia na 1 rok od 4,89 % p. a.
  • fixácia na 3 roky od 4,89 % p. a.
  • fixácia na 5 rokov od 4,99 % p. a.
  • fixácia na 10 rokov od 5,19 % p. a.
  • fixácia na 15 rokov od 5,59 % p. a.
Banka ponúka objednanie znaleckého posudku k nehnuteľnosti v mene a na náklady klienta. 

Zvýhodnenú úrokovú sadzbu v rámci Programu Výhodný súčet je možné získať znížením štandardnej úrokovej sadzby:
  • o 0,50 % ak je v úverovej zmluve dohodnutý ako účet pre splácanie účet vedený v SLSP banke a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní;
  • o 0,20 % ak bude v úverovej zmluve dohodnuté poistenie úveru a poistenie trvá po celú dobu trvania úverového vzťahu.
Zvýhodnenia možno získať jednotlivo alebo vo výške 0,70 %, ak budú v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splnené obidve podmienky.
Poradíme vám