Hypotéka bez prekážok od SLSP

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
31.5.2023
Finančná inštitúcia
Slovenská sporiteľňa
Názov produktu
Hypotéka bez prekážok
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti
Výška hypotéky
od 7 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálne klient platí akciový poplatok za poskytnutie úveru vo výške 300 €.
Mimoriadná splátka
Až do výšky 20 % zo zostatku hypotéky, mesiac pred každým výročím podpisu úverovej zmluvy bez poplatku. Taktiež je bez poplatku mimoriadna splátka raz mesačne cez Georgea, najmenej 50 EUR a najviac trojnásobok mesačnej splátky.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
149 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
149 €
Aktuálne podmienky
Banka v súčasnosti poskytuje akciovú výšku spracovateľského poplatku 300 € pre každého. Ponúka objednanie znaleckého posudku k nehnuteľnosti v mene a na náklady klienta.

V rámci programu Výhodný súčet Slovenská sporiteľňa ponúka zníženie úrokových sadzieb:

  • o 0,50 % ak máte vedený v SLSP účet, z ktorého budete úver na bývanie splácať a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní;
  • o 0,20 % za poistenie k úveru na celú dobu trvania úverového vzťahu.
Zvýhodnenia možno získať jednotlivo alebo vo výške 0,70 %, ak budú v čase uzatvorenia úverovej zmluvy splnené obidve podmienky.

Ak klient program Výhodný súčet nevyužije, získa štandardné (zvýšené) úrokové sadzby:
  • od 5,19 % p. a. s fixáciou na 1 rok,
  • od 5,19 % p. a. s fixáciou na 3 roky,
  • od 5,19 % p. a. s fixáciou na 5 rokov,
  • od 5,39 % p. a. s fixáciou na 10 rokov,
  • od 5,59 % p. a. s fixáciou na 15 rokov.
Na hypotéke do 70 % LTV nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov.
Poradíme vám