Hypotéka bez prekážok od SLSP

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
1.6.2024
Finančná inštitúcia
Slovenská sporiteľňa
Názov produktu
Hypotéka bez prekážok
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti
Výška hypotéky
od 7 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálne klient platí akciový poplatok za poskytnutie úveru vo výške 400 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Taktiež je bez poplatku aj realizovanie mimoriadnej splátky raz mesačne cez Georgea, najmenej vo výške 50 EUR, avšak maximálne trojnásobok mesačnej splátky.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
149 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
149 €
Aktuálne podmienky
Banka v súčasnosti poskytuje akciovú výšku poplatku za poskytnutie úveru len 400 € pre každého. V prípade, ak je predložený energetický certifikát nehnuteľnosti financovanej z úveru typu A0 alebo A1, banka poskytne 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie úveru. Ponúka aj objednanie znaleckého posudku k nehnuteľnosti v mene a na náklady klienta.

V rámci programu Výhodný súčet Slovenská sporiteľňa ponúka zníženie úrokových sadzieb:

  • o 0,50 % ak máte vedený v SLSP účet, z ktorého budete úver na bývanie splácať a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní;
  • o 0,20 % za poistenie k úveru na celú dobu trvania úverového vzťahu.
Zvýhodnenia možno získať jednotlivo alebo vo výške 0,70 %, ak budú v čase uzatvorenia úverovej zmluvy splnené obidve podmienky.

Ak klient program Výhodný súčet nevyužije, získa štandardné (zvýšené) úrokové sadzby:
  • od 5,69 % p. a. s fixáciou na 1 rok,
  • od 5,29 % p. a. s fixáciou na 3 roky,
  • od 5,49 % p. a. s fixáciou na 5 rokov,
  • od 6,09 % p. a. s fixáciou na 10 rokov,
  • od 6,09 % p. a. s fixáciou na 15 rokov.
Na hypotéke do 70 % LTV nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov.
Poradíme vám