Hypotéka od Prima banky

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
26.3.2023
Finančná inštitúcia
Prima banka
Názov produktu
Hypotéka
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 5 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Bez poplatku v prípade splácania hypotéky z Osobného účtu v Prima banke, inak je poplatok štandardne 1 % z výšky poskytnutej hypotéky, minimálne 300 €.
Mimoriadná splátka
Každý rok k výročiu podpísania úverovej zmluvy až 20 % z výšky istiny bez poplatku.
Predčasné splatenie
Maximálne 1 %, ak je hypotéka splatená mimo termínu výročia fixácie úrokovej sadzby.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
Prima banka mimoriadne ponúka garantovanú úrokovú sadzbu pre každého klienta vo výške:
  • 3,50 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 3 roky na všetky hypotéky schválené do 14.04.2023;
  • 3,80 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 5 rokov na všetky hypotéky schválené do 14.04.2023;
  • 4,10 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 7 rokov na všetky hypotéky schválené do 14.04.2023.
Banka poskytuje zľavu z poplatku za poskytnutie Hypotéky v prípade dodržania podmienok a kritérii v zmysle štatútu marketingovej kamapane banky a to v takej výške, aby výsledná výška poplatku za poskytnutie Hypotéky po zľave bola 100 EUR.

Na 40 %-nú časť z výšky hypotéky nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Ak je výška hypotéky do 50 % LTV Prima banka ju poskytne bez dokladovania účelu.
Poradíme vám