Hypotéka od Prima banky

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
9.1.2024
Finančná inštitúcia
Prima banka
Názov produktu
Hypotéka
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 5 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Bez poplatku v prípade splácania hypotéky z Osobného účtu v Prima banke, inak je poplatok štandardne 1 % z výšky poskytnutej hypotéky, minimálne 300 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku, ak je realizovaná v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) a celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie úveru, maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak je hypotéka splatená mimo termínu výročia fixácie úrokovej sadzby alebo ak predčasné splatenie v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) celkovo presiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
Prima banka ponúka mimoriadnu úrokovú sadzbu pre každého klienta vo výške:
  • 4,00 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 3 roky;
  • 4,20 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 4 roky;
  • 4,30 % p. a. s fixáciou úrokovej sadzby na 5 rokov.
Banka poskytuje zľavu z poplatku za poskytnutie Hypotéky v prípade dodržania podmienok a kritérii v zmysle štatútu marketingovej kamapane banky a to v takej výške, aby výsledná výška poplatku za poskytnutie Hypotéky po zľave bola 100 EUR.

Na 40 %-nú časť z výšky hypotéky nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Ak je výška hypotéky do 50 % LTV Prima banka ju poskytne bez dokladovania účelu.
Poradíme vám