Hypoúver Invest od UniCredit Bank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
26.4.2024
Finančná inštitúcia
UniCredit Bank
Názov produktu
Hypoúver Invest
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 3 300 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
0,90 % zo sumy poskytnutého hypoúveru, minimálne 200 € a maximálne 1000 €. Poplatok za poskytnutie refinančného úveru - bezplatne.
Čerpanie hypotéky
Jednorázové vyčerpanie je bezplatné. Pri postupnom čerpaní je druhá a každá ďalšia tranža spoplatnená sumou 15 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku, ak je realizovaná v jednej alebo viacerých splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) a celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
166 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
166 €
Aktuálne podmienky
UniCredit Bank ponúka úrokové sadzby pre hypoúvery do 80 % LTV a s poistením schopnosti splácať úver (CPI):
  • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 3 roky;
  • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 4 roky;
  • od 4,19 % p. a. pri fixácii na 5 rokov;
  • od 5,29 % p. a. pri fixácii na 7 rokov;
  • od 5,29 % pri fixácii na 10 rokov.
Úrokové sadzby bez CPI sú vyššie o 0,20 % p. a.
Pre hypoúvery pod sumu 40 000 EUR je prirážka k úrokovej sadzbe vo výške 1 % p. a.

Aktuálne benefity k hypoúverom UniCredit Bank
  • Bez poplatku za poskytnutie úveru pre všetky hypoúvery s poistením schopnosti splácať úver a do výšky 80 % LTV (pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia úveru).
  • Bez poplatku za poskytnutie úveru pri refinančných hypotékach.
  • Pri zjednodušenom refinancovaní hypotéky z inej banky do 85 % LTV neuplatňujú prirážku k úrokovej sadzbe za vyššie LTV ako 80 %.
  • Pri refinancovaní banka akceptuje pôvodný znalecký posudok bez ohľadu na jeho vek. 
  • Nízkoenergetická hypotéka - zvýhodnenie nižšou úrokovou sadzbou o 0,10 %  p. a., pri preukázaní energetickej náročnosti financovanej nehnuteľnosti v triede A alebo B.
Poradíme vám