Hypotéka na refinancovanie od SLSP

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
1.6.2024
Finančná inštitúcia
Slovenská sporiteľňa
Názov produktu
Hypotéka na refinancovanie
Účel použitia fin. prostriedkov
Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 7 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
5 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálne bez poplatku.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. Taktiež je bez poplatku aj realizovanie mimoriadnej splátky raz mesačne cez Georgea, najmenej vo výške 50 EUR, avšak maximálne trojnásobok mesačnej splátky.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
149 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
149 €
Aktuálne podmienky
Slovenská sporiteľňa v súčasnosti poskytuje 100 % zľavu z poplatku za spracovanie a poskytnutie hypotéky. Zabezpečí objednanie a vyhotovenie znaleckého posudku k nehnuteľnosti na náklady klienta.

V rámci programu Výhodný súčet Slovenská sporiteľňa ponúka zníženie úrokových sadzieb:

  • o 0,50 % ak máte vedený v SLSP účet, z ktorého budete hypotéku splácať a tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní;
  • o 0,20 % za poistenie hypotéky na celú dobu trvania úverového vzťahu;
  • zvýhodnenia možno získať jednotlivo alebo spolu vo výške 0,70 %, ak budú v čase uzatvorenia úverovej zmluvy splnené obidve podmienky.
Ak klient program Výhodný súčet nevyužije, získa štandardné (zvýšené) úrokové sadzby:
  • od 5,69 % p. a. s fixáciou na 1 rok,
  • od 5,29 % p. a. s fixáciou na 3 roky,
  • od 5,49 % p. a. s fixáciou na 5 rokov,
  • od 6,09 % p. a. s fixáciou na 10 rokov,
  • od 6,09 % p. a. s fixáciou na 15 rokov.
Poradíme vám