HypotékaTB od Tatra banky

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
23.10.2023
Finančná inštitúcia
Tatra banka
Názov produktu
HypotékaTB
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti
Výška hypotéky
od 10 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Štandardne 0,80 % z hypotéky, min. 250 €.
Čerpanie hypotéky
Jednorázové vyčerpanie je bezplatné. Pri postupnom čerpaní je druhá a každá ďalšia tranža spoplatnená sumou 25 €.
Mimoriadná splátka
Bez poplatku, v prípade realizácie jednej alebo viacerých mimoriadných splátok, maximálne jedenkrát mesačne, ak suma súhrnne nepresiahne 30 % istiny úveru za kalendárny rok. Inak, maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
Tatra banka aktuálne poskytuje úrokové sadzby:
  • od 4,49 % p. a. pri fixácii na 1 rok;
  • od 4,49 % p. a. pri fixácii na 2 roky;
  • od 4,49 % p. a. pri fixácii na 3 roky;
  • od 4,29 % p. a. pri fixácii na 5 rokov;
  • od 4,49 % p. a. pri fixácii na 7 rokov;
  • od 4,69 % p. a. pri fixácii na 10 rokov.
Tatra banka ponúka Program odmeňovaniaTB Hypotéka (už zohľadnený v uvedených úrokových sadzbách) - pre nové úvery HypotékaTB a Americká hypotékaTB poskytne banka zľavu z úrokovej sadzby vo výške až - 0,20 % p. a. a to:
  • -0,10 % p. a., ak bude k úveru uzatvorené Poistenie schopnosti splácať úver;
  • -0,10 % p. a. za aktívne využívanie Účtu pre modrú platnétuTB.
Poplatok za úver je jednorázový vo výške 175 EUR. Zľavu z poplatku za úver vo výške 100 % získate, ak k podaniu žiadosti predložíte Energetický certifikát s ratingom A0, A1 resp. B, alebo Tepelno-technický posudok s ratingom A0, A1 resp. B.

Ďalším ponúkaným benefitom je znalecké ohodnotenie bytu do 24 hodín na náklady klienta a aj vybavenie katastra za klienta.
Poradíme vám