HypotékaTB od Tatra banky

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
22.10.2021
Finančná inštitúcia
Tatra banka
Názov produktu
HypotékaTB
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti
Výška hypotéky
od 10 000 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
1 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Štandardne 0,80 % z hypotéky, min. 250 €.
Čerpanie hypotéky
Jednorázové vyčerpanie je bezplatné. Pri postupnom čerpaní je druhá a každá ďalšia tranža spoplatnená sumou 25 €.
Mimoriadná splátka
Bez poplatku, v prípade podania žiadosti o mimoriadnu splátku najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v oznámení o nových podmienkach hypotéky v súvislosti s uplynutím obdobia fixácie. Bez poplatku aj v lehote jedného mesiaca pred výročím uzatvorenia úverovej zmluvy, ak nepresiahne 20 % istiny hypotéky. V iných termínoch, maximálne 1 % z predčasne splatenej sumy.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
Tatra banka aktuálne poskytuje úrokové sadzby:
  • od 0,85 % pri fixácii na 1, 2 a 3 roky;
  • od 0,95 % pri fixácii na 5 rokov;
  • od 1,15 % pri fixácii na 7 rokov;
  • od 1,55 % pri fixácii na 10 rokov.
Získate aj 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky, ak žiadosť o úver bude podaná najneskôr do 14.12.2021. Zároveň je potrebné splniť podmienky banky na poskytnutie zľavy, ktorými sú splácanie poskytnutej hypotéky z vášho bežného účtu Tatra Personal vedeného v Tatra banke a aj začať čerpať poskytnutý úver najneskôr do 28.02.2022.

Ďalším ponúkaným benefitom je znalecké ohodnotenie bytu do 24 hodín na náklady klienta a aj vybavenie katastra za klienta.
Poradíme vám