Hypotéka na bývanie od VÚB

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
4.9.2023
Finančná inštitúcia
Všeobecná úverová banka
Názov produktu
VÚB Hypotéka na bývanie
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti
Výška hypotéky
od 6 600 €
Maximálne LTV
90 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
4 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Štandardný poplatok je vo výške 2 % z objemu hypotéky.
Čerpanie hypotéky
Poplatok za postupné čerpanie úveru je 50 €.
Mimoriadná splátka
Mimoriadna splátka je bez poplatku, ak je realizovaná v jednej mimoriadnej splátke alebo viacerých mimoriadnych splátkach (najviac však každý kalendárny mesiac jedenkrát) a celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny úveru počas kalendárneho roka.
Predčasné splatenie
Pri výročí fixácie úrokovej sadzby, bez poplatku. Mimo výročia fixácie, skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1 % z predčasne splatenej sumy.
Zmena zmluvných podmienok
200 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
200 €
Aktuálne podmienky
Banka v súčasnosti poskytuje 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie hypotéky s aktívnym účtom.

Aktuálne je možné získať úrokovú sadzbu pri hypotékach s maximálnym LTV do 80 %, a to:
  • od 4,59 % p. a. pri fixnom období na 3 roky,
  • od 4,59 % p. a. pri fixácii na 4 roky,
  • od 4,69 % p. a. pri fixácii na 5 rokov,
  • od 4,69 % p. a. pri fixácii na 6 rokov,
  • od 4,99 % p. a. pri fixácii na 8 rokov,
  • od 4,99 % p. a. pri fixácii na 10 rokov.
Ak sa rozhodnete pre Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie (CPI) k VÚB Hypotéke, môžete získať ešte výhodnejšiu úrokovú sadzbu - zníženú o 0,20 % p. a..

Pri hypotékach s LTV nad 80 % má VÚB prirážku k úrokovej sadzbe 0,15 % p. a.. Pri financovaní nehnuteľnosti v developerskom projekte, banka poskytne zľavu z LTV prirážky pre developerské projekty vo výške 0,05 % p. a..
Poradíme vám