Hľadáte nehnuteľnosť a výhodnú hypotéku? Pozrite si našu ponuku pre vás.

Banskobystrický kraj

Gabriela Bevelaqua

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 242 dní

Internátna 22
97 404 Banská Bystrica
+421 903 509 292
bevelaqua@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 90011

Ing. Ľubomír Števula

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 187 dní

Novozámocká 69
960 01 Zvolen
+421 908 502 010
stevula@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 54225

Jana Halgašová

hypotekárny broker - prax 4 roky a 334 dní

Mládežnícka 37
974 04 Banská Bystrica
+421 918 040 480
halgasova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 132696

Bratislavský kraj

Bc. Mariana Gajarová

hypotekárny broker - prax 9 rokov a 135 dní

Pribinova 16, EUROVEA A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 908 768 186
gajarova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 156376

Ing. Gabriela Polačeková

hypotekárny broker - prax 5 rokov a 238 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 907 390 228
polacekova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 192436

Gabriel Pilo

hypotekárny broker - prax 8 rokov a 28 dní

Pribinova 16, EUROVEA A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 908 610 259
pilo@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 162197

Ing. Miriam Bolješiková

hypotekárny broker - prax 12 rokov a 181 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 907 383 890
boljesikova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 175108

Ing. Alena Holubová

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 45 dní

Pribinova 16, EUROVEA A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 948 551 107
holubova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 163834

Gabriela Vajdeľová

hypotekárny broker - prax 3 roky a 301 dní

Pribinova 16, Eurovea A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 911 661 104
vajdelova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 206116

Mgr. Denisa Ohrajterová

hypotekárny broker - prax 9 rokov a 212 dní

Pribinova 16, EUROVEA A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 908 226 246
ohrajterova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 138356

Ing. Rastislav Rohaľ

hypotekárny broker - prax 2 roky a 273 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 908 891 765
rohal@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 201291

Ing. Zuzana Verešová

hypotekárny broker - prax 12 rokov a 332 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 915 061 151
veresova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 188768

Katarína Šafáriková

hypotekárny broker - prax 7 rokov a 273 dní

Pribinova 16, EUROVEA A.212, 1.p.
811 09 Bratislava
+421 903 928 770
safarikova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 189547

Mgr. Tibor Hošták

hypotekárny broker - prax 9 rokov a 89 dní

Priekopnícka 15
821 06 Bratislava


Reg. číslo v NBS: 75184

Bc. Roman Mészáros

hypotekárny broker - prax 7 rokov a 242 dní

Turecká 10
903 01 Senec
+421 903 767 811
meszaros@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 184616

Mgr. Martin Pobežal

hypotekárny broker - prax 13 rokov a 332 dní

Židovská 21
811 01 Bratislava
+421 917 269 037
pobezal@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 184615

Ing. Michaela Markuseková

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 332 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava


Reg. číslo v NBS: 175983

Zuzana Hutníková

hypotekárny broker - prax 1 rok a 301 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 911 290 939
hutnikova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 197041

Košický kraj

Adriána Kočišová

hypotekárny broker - prax 14 rokov a 332 dní

Františkánska 5
040 01 Košice
+421 907 944 887
kocisova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 143840

Ing. Monika Senteliková

hypotekárny broker - prax 14 rokov a 330 dní

Františkánska 5.
040 01 Košice
+421 911 992 506
sentelikova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 168048

Ing. Zuzana Šoltisová

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 212 dní

Františkánska 5
040 01 Košice
+421 907 191 764
soltisova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS:

Ing. Iveta Bugisova

hypotekárny broker - prax 15 rokov a 332 dní

Žižkova 6
040 01 Košice
+421 903 909 722
bugisova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 115396

Ing. Ivan Cirbus

hypotekárny broker - prax 9 rokov a 332 dní

Žižkova 6
040 01 Košice
+421 901 731 063
cirbus@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 184215

Nitriansky kraj

Ing. Eva Janečková

hypotekárny broker - prax 15 rokov a 328 dní

Vojenská ul. 27A
934 01 Levice
+421 915 493 194
janeckova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 151563

Ing. Zuzana Kanyicsková

hypotekárny broker - prax 14 rokov a 331 dní

Mierová 9
941 11 Palárikovo
+421 907 636 060
kanyicskova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 161540

Trenčiansky kraj

Nadežda Helíková

hypotekárny broker - prax 7 rokov a 356 dní

Partizánska 1131/51
017 01 Považská Bystrica
+421 917 302 715
helikova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 158151

Bc. Zdenka Brisudová

hypotekárny broker - prax 15 rokov a 89 dní


017 05 Považská Teplá 66
+421 948 486 595
brisudova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 201649

Trnavský kraj

Linda Lalinská

hypotekárny broker - prax 6 rokov a 332 dní

Pribinova 16
811 09 Bratislava
+421 911 017 684
lalinska@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 175984

Ing. Andrea Hochelová

hypotekárny broker - prax 11 rokov a 88 dní

Rakovice
922 08 Rakovice
+421 948 066 968
hochelova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 189357

Marianna Szabová

hypotekárny broker - prax 2 roky a 301 dní

Dolné bašty 2
917 68 Trnava
+421 907 075 417
szabova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 189176

Bc. Alžběta Dobrá

hypotekárny broker - prax 14 rokov a 161 dní

Maloblahovská 4
929 01 Dunajská Streda
+421 903 653 134
dobra@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 156351

Žilinský kraj

Mgr. Róbert Kubala

hypotekárny broker - prax 12 rokov a 301 dní

Námestie Slobody 1016
02201 Čadca
+421 907 336 493
kubala@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 166687

Bc. Ľuboš Andrassy

hypotekárny broker - prax 8 rokov a 137 dní

Mariánske námestie 15
010 01 Žilina
+421 948 060 600
andrassy@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 130432

Miroslav Drnda

hypotekárny broker - prax 7 rokov a 344 dní

Pivovarská 1
010 01 Žilina
+421 918 074 173
drnda@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 130422

Michal Galvánek

hypotekarny broker - prax 8 rokov a 212 dní

Trnavská 2
010 08 Žilina
+421 915 835 165
galvanek@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 181505

Mgr. Adriána Drndová

hypotekárny broker - prax 7 rokov a 332 dní

Pivovarská 1
010 01 Žilina
+421 949 180 345
drndova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 99846

Antónia Podkrivacká

hypotekárny broker - prax 12 rokov a 138 dní

Kotešová 399
013 61 Kotešová
+421 948 213 169
podkrivacka@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 136435

Ing. Peter Mihálik

hypotekárny broker - prax 6 rokov a 242 dní

Hviezdoslavova 307/11
014 01 Bytča
+421 911 907 060
mihalik@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 116747

Ing. Roman Kľučiarik

hypotekárny broker - prax 10 rokov a 332 dní

Cintorínska 1381/31A
010 01 Žilina - Trnové
+421 911 907 040
kluciarik@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 116747

Ing. Katarína Paulínyová

hypotekárny broker - prax 1 rok a 242 dní


Žilina
+421 918 722 096
paulinyova@smartbrokers.sk
Reg. číslo v NBS: 185542

Pošli známemu