Úver na bývanie od Oberbank

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
23.3.2022
Finančná inštitúcia
Oberbank
Názov produktu
Úver na bývanie
Účel použitia fin. prostriedkov
Financovanie nehnuteľnosti, Refinancovanie / konsolidácia
Výška hypotéky
od 1 500 €
Maximálne LTV
80 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
3 - 30 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí hypotéky s jednorázovým čerpaním je vo výške 0,70 % z objemu, min. 330 € a pri postupnom čerpaní hypotéky je výška poplatku 0,90 % z objemu, min. 350 €.
Mimoriadná splátka
Bez poplatku je mimoriadna splátka do výšky 20 % z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy a mimoriadna splátka z aktuálneho zostatku istiny úveru ku dňu obnovy fixácie úrokovej sadzby hypotéky.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením hypotéky do výšky max 1 % z objemu predčasne splatenej istiny. S výnimkou mimoriadnej splátky z aktuálneho zostatku istiny úveru ku dňu obdnovy fixácie úrokovej sadzby hypotéky.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
V Oberbank  aktuálne prebieha úverová kampaň s výhodnou ponukou pri fixácii úrokovej sadzby na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov.

Výhodami úverovej kampane sú:
  • úrokové sadzby
    • pri fixácii na 3, 4 a 5 rokov od 1,00 % p. a.,
    • pri fixácii na 6 rokov od 1,05 % p. a.,
    • pri fixácii na 10 rokov od 1,10 % p. a.;
  • znížený poplatok za spracovanie úveru vo výške 69 EUR;
  • bežný účet na 12 mesiacov zdarma.
Oberbank akceptuje až 3-ročný znalecký posudok pri refinancovaní hypotéky.
Poradíme vám