Bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Informácie o hypotéke
Aktualizácia údajov
16.11.2020
Finančná inštitúcia
Oberbank
Názov produktu
Bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Účel použitia fin. prostriedkov
Bez dokladovania účelu
Výška hypotéky
od 1 500 €
Maximálne LTV
80 %
Fixácia úrokovej sadzby
Doba splatnosti hypotéky
3 - 20 rokov
Poplatky
Poskytnutie hypotéky
Aktuálne pri fixácii úrokovej sadzby na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov s poplatkom za spracovanie úveru vo výške 69 EUR. Poplatok sa platí pri 1, 2, 8 a 9 ročnej fixácii úrokovej sadzby s jednorázovým čerpaním hypotéky vo výške 0,70 % z objemu, min. 330 €.
Mimoriadná splátka
Bez poplatku je mimoriadna splátka do výšky 20 % z aktuálneho zostatku istiny úveru v období 1 mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy a mimoriadna splátka z aktuálneho zostatku istiny úveru ku dňu obnovy fixácie úrokovej sadzby hypotéky.
Predčasné splatenie
Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením hypotéky do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny. S výnimkou mimoriadnej splátky z aktuálneho zostatku istiny úveru ku dňu obdnovy fixácie úrokovej sadzby hypotéky.
Zmena zmluvných podmienok
150 €
Zmena zabezpečenia (nehnuteľnosti)
150 €
Aktuálne podmienky
V Oberbank aktuálne prebieha Úverová kampaň s ponukou nasledovných benefitov:
  • atraktívne úrokové sadzby,
  • vedenie bežného účtu na 12 mesiacov bez poplatku,
  • pri fixovaných úrokových sadzbách na 3, 4, 5, 6 a 10 rokov poskytne hypotéku s poplatkom za spracovanie úveru vo výške 69 EUR. Ostatné fixácie a variabilná úroková sadzba sú so štandardným poplatkom.
Oberbank akceptuje až 3-ročný znalecký posudok pri refinancovaní hypotéky.
Poradíme vám