hypoteka-v-2018-a-ukazovatel-schopnosti-splacania
logo

Hypotéka v 2018 a ukazovateľ schopnosti splácania

V súvislosti s vydaním nových opatrení Národnej banky Slovenska v oblasti obozretného poskytovania úverov vám prinášame základný prehľad o zmenách limitu ukazovateľa schopnosti splácať hypotéku. Primárnym cieľom opatrení je eliminovať riziká pre žiadateľov hypoték, ako aj pre finančné inštitúcie a aj prostredníctvom nich zabezpečiť rovnováhu na finančnom a realitnom trhu.

Pre lepšie porozumenie uvádzame, že ukazovateľ schopnosti splácať hypotéku predstavuje pomer medzi splátkami všetkých finančných záväzkov (po zohľadnení prípadného nárastu úrokových sadzieb) a čistých príjmov (t. j. po zdanení a odvodoch) znížených o životné minimum ustanovené zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime.

Od 1. januára 2018, oproti predchádzajúcemu obdobiu, zaznamenávame zníženie limitu ukazovateľa schopnosti splácať hypotéku z 90% na 85%. Znamená to, že ak v aktuálnom období klient žiada o hypotéku, pomer jeho všetkých finančných záväzkov k jeho príjmom nesmie presiahnuť uvedený percentuálny strop 85 %. Žiadateľ teda musí disponovať finančnou rezervou aspoň 15 % po tom, ako sa od jeho príjmov odpočítajú záväzky a suma životného minima. Inými slovami to znamená, že oproti doterajšiemu obdobiu žiadateľ bude musieť pri rovnakých parameteroch hypotekárneho úveru preukázať minimálne o 5 % vyšší príjem.

Pre stručnú ilustráciu uvádzame výpočet:

Ak je žiadateľom jednotlivec, jeho zákonné životné minimum predstavuje sumu 199,48 eur mesačne. Predpokladajme, že jeho celkový čistý príjem je 700 eur mesačne.
  • rozdiel medzi čistým príjmom a životným minimom = 500,52 eur,
  • požadovaná rezerva (vo výške 15 % z uvedeného rozdielu) = 75,08 eur,
  • na splátku hypotéky zostáva (rozdiel medzi týmito položkami) = 425,44 eur.
Pri uvedených výpočtoch a nastavení skutočnej mesačnej splátky hypotéky s posúdením úrokových sadzieb a splatnosti hypotéky sa zohľadňuje veľa faktorov, preto je vhodné osloviť hypotekárneho brokera, ktorý vie pripraviť hypotekárne ponuky zo všetkých bánk.

Ďalšie znižovanie limitu nás bude čakať od 01.07.2018, kedy sa percentuálna hranica dostane na 80 %. Z toho vyplýva, že rezerva žiadateľa predstavujúca voľné finančné zdroje, bude na úrovni 20 %. V nadväznosti na vyššie uvedený príklad, za predpokladu nezmenenej sumy životného minima a výšky mesačného príjmu, to bude vyzerať takto:
  • požadovaná rezerva vo výške 20 % = 100,10 eur,
  • na splátku hypotéky zostáva = 400,42 eur.
V zmysle uvedeného preto odporúčame žiadateľom riešiť prípadnú hypotéku v najbližšom období. Týka sa to najmä žiadateľov, ktorým môže robiť ťažkosti dokladovanie vyššieho príjmu. Pri schvaľovaní hypotéky totiž existuje riziko, že ak príjem žiadateľa nebude spĺňať načrtnuté percentuálne nastavenia, hypotéka nemusí byť zo strany finančnej inštitúcie schválená. Prípadne bude schválená nižšia suma, ktorá už nemusí postačovať na financovanie investičného zámeru žiadateľa.

Mohlo by vás zaujímať

Hypotéka v 2018 a ukazovateľ schopnosti splácania

Od 1. januára 2018, oproti predchádzajúcemu obdobiu, zaznamenávame zníženie limitu ukazovateľa schopnosti splácať hypotéku z 90% na 85%.

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×