%
r.
Róbert Posolda

Pribinova 30, 2. poschodie

811 09 Bratislava - Staré Mesto

Reg. číslo v NBS: 127418

Gabriel Pilo

Pribinova 30, 2. poschodie

811 09 Bratislava - Staré Mesto

Reg. číslo v NBS: 232604

Mariana Gajarová

Pribinova 30, 2. poschodie

811 09 Bratislava - Staré Mesto

Reg. číslo v NBS: 232603

Miriam Bolješiková

Pribinova 30, 2. poschodie

811 09 Bratislava - Staré Mesto

Reg. číslo v NBS: 232601

Martin Pobežal

Pribinova 30, 2. poschodie

811 09 Bratislava - Staré Mesto

Reg. číslo v NBS: 233067

Gabriela Bevelaqua

Internátna 22

974 04 Banská Bystrica

Reg. číslo v NBS: 232598

Zuzana Šoltisová

Františkánska 5

040 01 Košice

Reg. číslo v NBS: 232596

Iveta Bugisová

Žižkova 6

040 01 Košice

Reg. číslo v NBS: 115396

Ivan Cirbus

Murgašova 3

04001 Košice

Reg. číslo v NBS: 232593

Miroslav Drnda

Pivovarská 1

010 01 Žilina

Reg. číslo v NBS: 232608

Ľuboš Andrassy

Mariánske námestie 15, 1.p.

010 01 Žilina

Reg. číslo v NBS: 232609

Michal Galvánek

Pivovarská 1

010 01 Žilina

Reg. číslo v NBS: 232599